Mobilní Modulární Systém: Zpracování A Solidifikáce Radioaktivního Odpadu

Metoil nabízí technologii pro zpracování (odstranění radionuklidů a ztuhnutí odpadu) radioaktivních kapalin.
Popis
Metoil nabízí inovativní technologii pro kontinuální úpravu a přeměnu radioaktivních kapalin na pevnou formu. Naše systém je mobilní a modulární, což ho dělá přizpůsobivým pro různé aplikace a odpadní toky.

Klíčové vlastnosti:

 • Snížení ozáření personálu při zpracování radioaktivních kapalin v souladu s principy ALARA
 • Automatizace technologického procesu pro maximální efektivitu
 • Adaptivní automatizace procesu, která se přizpůsobí typu kapalného odpadu
Výhody
 • Minimální potřebné technologické vybavení, což je zejména důležité pro projekty odstraňování
 • Minimální počet personálu
 • Systém pro samodekontaminaci pro zvýšení bezpečnosti
 • Vysoká produktivita a mobilita
 • Možnost implementace do stávajících odpadních toků
 • Snadná adaptace pro místní trhy s možností regulace zátěže na místní kontejnery
 • Sorbenty IX umožňují využití 100% sorpční kapacity a generují menší objem sekundárního odpadu
 • Osvědčená cementová nebo geopolymerní matrice pro imobilizaci
 • Nejnižší náklady na zpracování a likvidaci na 1 m3 původního odpadu

V Metoilu se zavazujeme poskytovat flexibilní a přizpůsobivé řešení pro přeměnu radioaktivních kapalin na pevnou formu. Naším mobilním a modulárním systémem můžete snadno a bezpečně převádět radioaktivní kapaliny do pevné formy pro snazší přepravu a skladování. Při použití naší technologie minimalizujete ozáření personálu a snižujete objem sekundárního odpadu.
Mobilní jednotka pro zpracování radioaktivního odpadu
Pošlete nám své kontakty a my vás budeme kontaktovat zpět.

E-mail: info@metoil.com
Telefon: +420 774 136 322

Made on
Tilda